Założyciel

Bogdan Olechnowicz (ur. 23 maja 1967 roku w Olsztynie) –  wykształcenia teolog i psycholog. Przez 30 lat był pastorem Chrześcijańskiej Wspólnoty Górna Izba. Założyciel Fundacji „Przebaczenie i Pojednanie”. Autor dwóch książek, mówca konferencyjny w kraju i za granicą, prowadzi również praktykę poradniczą. Od 2001 roku duchowy opiekun  chóru gospelowego TGD. Jest żonaty, ma dwoje dorosłych dzieci: Sonię i Macieja.

 

Życiorys:

Ukończył dwa kierunki studiów: Chrześcijańską Akademię Teologiczną na kierunku teologia ewangelicka w Warszawie oraz psychologię w specjalności psychologia kliniczna w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej z siedzibą w Warszawie na wydziale zamiejscowym w Poznaniu.

W 1992 roku otrzymał propozycję objęcia funkcji pastora w Gorzowie Wielkopolskim, którą pełni do dziś – najpierw w Kościele Zielonoświątkowym, a od 2002 roku we wspólnocie „Górna Izba” (Kościół Boży w Chrystusie). W roku 2003 wspólnie z kilkoma zaprzyjaźnionymi pastorami podjął się stworzenia inicjatywy modlitewnej „Polska 24”, będącej międzywyznaniowym przedsięwzięciem skupiającym ludzi pragnących duchowej odnowy zarówno szeroko pojętego kościoła, jak i kraju. Jest też częścią European Union of Prayer.

 

Fundacja:

W 2018 roku założył Fundację „Przebaczenie i Pojednanie”, dając tym samym wyraz swoim głębokim  przekonaniom o ważności tych idei. Fundacja organizuje wydarzenia o nazwie „Forum Inspiracji”, mające na celu edukację, promowanie i aktywizację postaw charakteryzujących się przebaczeniem i pojednaniem na różnych poziomach relacji międzyludzkich.

       

Nauczania i publikacje:

W swoich nauczaniach przywiązuje ogromną wagę do kwestii charakteru człowieka wierzącego, a zwłaszcza przyjmowania postawy pokory. Tematyce tej poświęcił swoją pierwszą książkę „Pokorni odziedziczą ziemię” (przedmowa Hanny Gronkiewicz-Waltz).

„W życiu z Bogiem nie ma drogi na skróty – napisał – Wielu z nas marzy o wielkich rzeczach od Boga i dla Boga, ale są one osiągalne tylko dla tych, którzy odważą się uniżyć. Uniżenie jest sztuką życia i tajemnicą prawdziwego obcowania stworzenia ze swoim Stwórcą. Kto zechce zgłębić tę tajemnicę, zostanie przez Boga uhonorowany.”

Jego druga wydana pozycja  „Wzgardzeni czy wybrani” to rozważania o Polsce –  o jej  trudnych kolejach losu, naznaczonych ogromnym heroizmem w walce o przetrwanie i ich wpływie na poczucie własnej wartości zarówno całego  narodu, jak i Polaków, każdego z osobna,  w teraźniejszości.

Opierając się na przeświadczeniu, że Bóg jest Panem historii (jak ujął to Jan Paweł II),  dokonuje w książce syntezy rozmaitych wydarzeń i wypowiedzi i zachęca nas do nowego spojrzenia na naszą przeszłość i przyszłość.