Założyciel

 Bogdan Olechnowicz (ur. 23 maja 1967 roku w Olsztynie) –  z wykształcenia teolog i psycholog.  Założyciel Fundacji „Przebaczenie i Pojednanie” i pastor Chrześcijańskiej Wspólnoty „Górna Izba” w Gorzowie Wlkp. Od 2001 roku duchowy opiekun  chóru gospelowego TGD. Jest autorem dwóch książek, mówcą konferencyjnym w kraju i za granicą, Prowadzi również praktykę poradniczą.  Jest mężem i ojcem dwójki dorosłych dzieci.

Ukończył dwa kierunki studiów: Teologię Ewangelicką na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz Psychologię Kliniczną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej z siedzibą w Warszawie na wydziale zamiejscowym w Poznaniu.

W 2018 roku założył Fundację „Przebaczenie i Pojednanie”, dając tym samym wyraz swoim głębokim  przekonaniom o ważności tych idei. Fundacja między innymi organizuje wydarzenia o nazwie „Forum Inspiracji”, mające na celu edukację, promowanie i aktywizację postaw charakteryzujących się przebaczeniem i pojednaniem na różnych poziomach relacji międzyludzkich.

W swoich prelekcjach przywiązuje ogromną wagę do kwestii charakteru człowieka, a zwłaszcza przyjmowania postawy pokory. Tematyce tej poświęcił swoją pierwszą książkę „Pokorni odziedziczą ziemię” (przedmowa Hanny Gronkiewicz-Waltz). Jego druga wydana pozycja  „Wzgardzeni czy wybrani” to rozważania o Polsce –  o jej  trudnych kolejach losu, naznaczonych ogromnym heroizmem w walce o przetrwanie i ich wpływie na poczucie własnej wartości zarówno całego  narodu, jak i Polaków, każdego z osobna,  w teraźniejszości.