I forum inspiracji

Żyjemy w pięknym, ale – niestety – niedoskonałym świecie, a przez to przykre doświadczenia,
pozostawiające po sobie ślad w postaci poczucia krzywdy, zdarzyły się lub mogą się zdarzyć każdemu.
Zarówno małe draśnięcia, potrafiące uwierać w sercu przez lata, jak i wielkie tragedie, rodzące
uzasadnioną traumę, stawiają nas przed częstokroć trudnym wyborem: zachować urazę albo też – sięgnąć
po przebaczenie.
Często wydaje się, że przebaczając pomniejszamy doznaną krzywdę lub zwalniamy winowajcę z
odpowiedzialności za jej dokonanie. Tymczasem podjęcie takiej decyzji pozwala pokrzywdzonemu
odzyskać wolność, przyczynia się do uzdrowienia ducha, duszy i ciała, pomagając wznieść się ponad
wyrządzone zło, a tym samym stać się silniejszym człowiekiem. Przebaczenie jest darem, przywilejem i
jedną z najpiękniejszych cnót, jest najefektowniejszą zemstą ludzi wyjątkowych.