Forum Inspiracji

Materiały

Zarząd

Wsparcie

Żyjemy w pięknym, ale – niestety – niedoskonałym świecie, a przez to przykre doświadczenia, pozostawiające po sobie ślad w postaci poczucia krzywdy, zdarzyły się lub mogą się zdarzyć każdemu. Zarówno małe draśnięcia, potrafiące uwierać w sercu przez lata, jak i wielkie tragedie, rodzące uzasadnioną traumę, stawiają nas przed częstokroć trudnym wyborem: zachować urazę albo też – sięgnąć po przebaczenie.

Często wydaje się, że przebaczając pomniejszamy doznaną krzywdę lub zwalniamy winowajcę z odpowiedzialności za jej dokonanie.Tymczasem podjęcie takiej decyzji pozwala pokrzywdzonemu odzyskać wolność, przyczynia się do uzdrowienia ducha, duszy i ciała, pomagając wznieść się ponad wyrządzone zło, a tym samym stać się silniejszym człowiekiem. Przebaczenie jest darem, przywilejem i jedną z najpiękniejszych cnót, jest najefektowniejszą zemstą ludzi wyjątkowych.

Osobiste historie

Historie pojednania, które zmieniły życie ludzi