Działania

Filmy

Wsparcie

Fundacja Przebaczenie i Pojednanie powstała w reakcji na głęboki kryzys w relacjach międzyludzkich. Bezpośrednim, mierzalnym dowodem takiego kryzysu jest dramatyczny spadek wzajemnego zaufania między Polakami.  Ów brak zaufania powstaje jako rezultat doznawanych krzywd. Nie ma żadnego innego ani alternatywnego sposobu radzenia sobie z własnymi urazami poza przebaczeniem. Traktujemy swoją misję poważnie i z całym przejęciem, wierząc że edukowanie w tej dziedzinie, inspirowanie
i aktywizowanie postaw nacechowanych przebaczeniem przyniesie ogrom dobra do każdej wspólnoty międzyludzkiej, od naszych domów zaczynając, na relacjach społecznych kończąc.

Dlaczego przebaczenie jest ważne i co warto o nim wiedzieć ?

Chcesz być szczęśliwy przez chwilę? Zemścij się!

Chcesz być szczęśliwy zawsze? Przebacz!

Henri Lacordaire

Każdy z nas doznaje krzywd i zranień. Doświadczamy ich w relacjach z innymi na wielu poziomach. Wyrządzane nam krzywdy mogą mieć wymiar zarówno psychiczny, jak i fizyczny. Niestety żyjemy w niedoskonałym świecie, który pełen jest niesprawiedliwości. Im wcześniej to sobie uświadomimy, tym lepiej dla nas. Doznane zranienia wywołują w nas rozmaite emocje i prowokują do określonych postaw.

Najbardziej powszechną jest chęć zemsty. Pragnienie odwetu rodzi się w nas w wyniku doznanej niesprawiedliwości. Ze względów kulturowych najczęściej nasza zemsta przybiera bardziej subtelną formę: od manipulacji emocjonalnej po słowne obrażanie. Typowej urazie towarzyszą gorycz, gniew, pogarda, strach, złość, wrogość, nienawiść.